apskaita.lt komanda turi sukaupusi didelę patirtį vedant Mažųjų bendrijų – MB apskaitą. Ši teisinė verslo forma yra viena populiariausių tarp smulkaus ir vidutinio verslo atstovų, tam tikrais atvejais MB taikoma šiek tiek paprastesnė apskaita nei UAB.

Jūsų Mažosios bendrijos apskaita bus profesionaliai pasirūpinta, jei ją patikėsite apskaita.lt komandai.

MB buhalterinės apskaitos paslaugos:

 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų registravimas
 • Kasos dokumentų apskaita
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Avanso apyskaitų apskaita
 • Darbo užmokesčio apskaita
 • Banko dokumentų apskaita
 • Kiekinė sandėlio apskaita
 • Mokesčių apskaičiavimas
 • Metinės finansinės atskaitomybės parengimas
 • Deklaracijų parengimas VMI, Sodrai, Statistikos departamentui, Muitinei
 • Statistinių ataskaitų parengimas
 • Neribotos konsultacijos buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais
 • Automatiniai priminimai atsiųsti reikiamus dokumentus,
 • individualius verslo poreikius atitinkančios apskaitos sistemos įdiegimas,
 • buhalterijos tvarkymas taikant Lietuvos ir užsienio verslo apskaitos standartus,
 • asmeniškai Jūsų įmonei dedikuoto buhalterio paslaugos.

Su darbo santykiais susiję MB mokesčiai

MokesčiaiApibūdinimas
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)MB vadovas, kuris yra narys:
GPM – 15%.
B klasės išmokos. Mokesčius moka MB narys. 

MB vadovas, kuris nėra narys:
GPM – 20% .
A klasės išmokos. Mokesčius moka MB.

MB narys, kuris išsiima lėšas asmeniniams poreikiams kaip darbo užmokestį:
GPM – 20% nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų.
B klasės išmokos. Mokesčius moka MB narys.
MB nario dividendai:
GPM – 15% nuo pajamų iš paskirstyto pelno. B klasės pajamos. Mokesčius moka MB narys.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)MB vadovas, kuris yra narys:
VSD – nemokamos.

MB vadovas, kuris nėra narys :
VSD – 8,72%, arba 11,12% jei pensijai kaupiama papildomai 2,4% arba 11,72%, jei pensijai kaupiama papildomai 3%.
Vadovai draudžiami pensijų socialiniu draudimu.
Už MB vadovus, kurie pagal MB įstatymą nėra tų MB nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius. Moka MB.

MB narys, kuris išsiima lėšas asmeniniams poreikiams kaip darbo užmokestį:
VSD – 13,83% (jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime papildomai taikoma 2,4% arba 3% įmoka) nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų.
Nariai draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu.
Moka MB.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD)MB vadovas, kuris yra narys:
PSD – nemokamos.

MB vadovas, kuris nėra narys:
PSD – 6,98% nuo gautų pajamų.
Moka MB.

MB narys, kuris išsiima lėšas asmeniniams poreikiams kaip darbo užmokestį:
PSD – 6,98% nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų.
Moka MB.

Kiti MB mokesčiai

MokesčiaiApibūdinimas
Pelno mokestis 15% nuo pelno. 
Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 
0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  
Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, MB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21%. 
MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jei pajamos per paskutinius 12 mėn. viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
Nekilnojamojo turto mokestis0,3 – 3%. Taikoma tik tuo atveju, jei MB turi registruoto turto.
MB nario dividendai GPM – 15 proc. nuo pajamų iš paskirstyto pelno. B klasės pajamos. Mokesčius moka MB narys.

Palikite visus MB apskaitos rūpesčius mums ir savo laiką skirkite verslo plėtojimui!