apskaita.lt komanda turi sėkmingą patirtį vedant asociacijų apskaitą. Trumpai aptarkime, kas yra asociacija.

Asociacija apibrėžiama kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“, „klubas“ ar kiti žodžiai, tačiau visos jos veikia pagal tą patį Asociacijų įstatymą. Pagrindinis asociacijos tikslas yra atstovauti jos narių – bendraminčių interesams, kurie susivienijo į asociaciją, kad būtų geriau „girdimi“ valstybinių institucijų, kad galėtų bendradarbiauti su užsienyje esančiomis panašaus tipo organizacijomis.

Asociacijų finansavimo šaltiniai gali būti:

  • tikslinis finansavimas,
  • juridinių ir fizinių asmenų parama,
  • ES parama,
  • nario mokesčiai,
  • bendrijų narių tiksliniai įnašai ir įmokos,
  • kitas finansavimas.

Asociacijų apskaita

Asociacijos, kaip pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, veda buhalterinę apskaitą, ruošia finansines ataskaitas, veiklos ataskaitas, rengia metines ataskaitas ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimą. Veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą. Asociacijos finansinė atskaitomybė ir veiklos ataskaita turi būti patvirtinta visuotiniame asociacijos narių susirinkimo metu įstatuose numatyta tvarka.

Asociacijų buhalterinė apskaita Apskaita.lt

Domina profesionali ir paprasta asociacijos apskaita? Pataikėte ten kur reikia! Susisiekite su Apskaita.lt jau dabar!