1. Bendradarbiavimas prasideda nuo buhalterinės apskaitos tvarkymo modelio sudarymo ir sutarties pasirašymo.
  2. Atsižvelgiant į Jūsų įmonės veiklos pobūdį, parenkamas specialistas, kuris specializuojasi būtent Jūsų veiklos srityje.
  3. Mes gauname iš Jūsų ataskaitinio laikotarpio dokumentus (kartą per mėnesį, per savaitę, ar dažniau, priklausomai nuo apimties). Prisiimame atsakomybę už dokumentų saugojimą bei duomenų konfidencialumą.
  4. Sutvarkome buhalterinę apskaitą, parengiame bei pateikiame ataskaitas valstybinėms institucijoms. Viską atliekame elektroniniu būdu, todėl Jums nereikės vargintis dėl deklaracijų pasirašymo ar jų pristatymo.
  5. Jums priskirtas darbuotojas nuolat Jums pataria ir konsultuoja, primena, kada reikia mokėti mokesčius.